Kontrollrapport 2016

Tallene fra Juventes forsøk på å kjøpe alkohol i dagligvarebutikker og vinmonopol i 2016.

Kontrollrapport 2016

Tallene fra Juventes forsøk på å kjøpe alkohol i dagligvarebutikker og vinmonopol i 2016.