Fredagspils kjøpt av barn

Alkoholloven er tydelig: salg av alkohol til mindreårige skal ikke forekomme. Dette er noe som det i utgangspunktet bør være lett å forholde seg til, men gang på gang har Juvente vist at det ikke fungerer i praksis. Juvente har siden 2007 gjennomført 12 596 Skjenkekontroller i norske butikker. Under disse kontrollene går barn mellom 13 […]

Fredagspils kjøpt av barn

Alkoholloven er tydelig: salg av alkohol til mindreårige skal ikke forekomme. Dette er noe som det i utgangspunktet bør være lett å forholde seg til, men gang på gang har Juvente vist at det ikke fungerer i praksis.

Juvente har siden 2007 gjennomført 12 596 Skjenkekontroller i norske butikker. Under disse kontrollene går barn mellom 13 og 16 år inn i dagligvarebutikker og forsøker å handle alkohol uten legitimasjon, uten å lyve om alder eller forsøke å se eldre ut enn det de egentlig er. Likevel får våre unge kontrollører kjøpe alkoholholdige drikker i hele 1 av 4 tilfeller. Dette tilsvarer 3179 vellykkede kjøpsforsøk på 13 år. Det reelle tallet er sannsynligvis mye høyere.

I gjennomsnitt kjøper våre mindreårige med seg tre alkoholholdige enheter per forsøk. Dette betyr at våre mindreårige har kjøpt med seg mer enn 9500 alkoholenheter de siste 13 årene. Til sammenligning er alkoholforbruket til en gjennomsnittlig nordmann tilsvarende 450 pils i løpet av året. Dette vil si at Juventes mindreårige har kjøpt alkohol som kan dekke forbruket til en gjennomsnittlig nordmann i over 21 år.

Det er ikke uten grunn at vi har aldersgrenser på alkohol her i Norge. Ungdom er nemlig spesielt utsatte for alkoholens skadevirkninger. Unge tåler alkohol mye dårligere enn voksne, og har lite eller ingen erfaring med hvordan dette påvirker kroppen. Unge er i en fase av livet hvor de opplever mye endringer, og alkohol kan ha en negativ påvirkning på hjernen, som gjerne ikke er ferdig utviklet før i midten av 20-årene. Alkohol kan dermed føre til svekket læringsevne, dårligere hukommelse og impulskontroll. Samtidig er unge mer utsatt for andre negative konsekvenser knyttet opp mot alkohol. Unge jenter har større sjanse for å oppleve uønsket seksuell oppmerksomhet og i verste fall overgrep, og dette er ofte på grunn av andres alkoholforbruk. Unge gutter som drikker har større risiko for å bli utsatt for vold eller utøve vold mot andre, samt havne i skader og ulykker.  

I Norge i dag er det slik at kommunene har ansvar for å tildele og kontrollere salgs- og skjenkebevillinger, samt å sanksjonere ved overtredelser. De kommunale kontrollene avdekker imidlertid sjeldent brudd som kan føre til prikkutdeling eller inndragelse av bevilling, fordi de gjerne tar sted i skoletiden og på tidspunkt hvor det er få kunder i butikken. Vi mener derfor at det trengs gode nasjonale retningslinjer for alderskontroll i butikkene, som gjør det lettere for de kommunale kontrollørene å oppdage lovbrudd, og at pålagte antall kontroller må økes. I tillegg mener vi at alvorlige brudd på alkoholloven, da særlig salg til mindreårige, må få umiddelbare konsekvenser som inndragning av bevilling.   

I løpet av de 13 årene vi har utført skjenkekontroller har vi sett positive tiltak fra både dagligvarebransjen og politikere bli implementert. Men dessverre viser det seg at disse tiltakene ikke har vært gode nok for å få slutt på det ulovlige alkoholsalget som skjer daglig i norske dagligvarebutikker. Nå er det på tide at det blir tatt skikkelig grep for å forhindre alkoholsalg til mindreårige, vi diskuterer gjerne hvordan.